International Symposium: La Sibil·la. So. Imatge. Litúrgia. Escena (Barcelona, 20-21 November 2014)

International Symposium:
La Sibil·la. So. Imatge. Litúrgia. Escena
Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Lletres, Sala d’actes
20-21 November 2014

180px-SibylCumaeD’ençà que l’any 2010 la interpretació del Cant de la Sibil·la a l’Illa de Mallorca esdevingué part del Patrimoni intangible de la UNESCO, la Sibil·la s’ha posat d’actualitat. Existeix, no obstant això, una certa confusió sobre el que signifiquen la Sibil·la i el seu cant, sobre quins són els seus orígens, sobre el nombre de Sibil·les i el seu simbolisme, sobre la seva representació en les arts plàstiques, sobre la seva posada en escena i sobre molts altres aspectes “sibil·lins” que busquem clarificar en un Simposi interdisciplinar que pretén ampliar el nostre coneixement sobre un patrimoni cultural que és únic i al mateix temps universal.

Desde que en el año 2010 la interpretación del Canto de la Sibila en la isla de Mallorca pasó a formar parte del Patrimonio intangible de la UNESCO, la Sibila se ha puesto de actualidad. Existe, no obstante, cierta confusión sobre lo que significan la Sibila y su canto, sobre cuáles son sus orígenes, sobre el número de Sibilas y su simbolismo, sobre su representación en las artes plásticas, sobre su puesta en escena y sobre otros muchos aspectos “sibilinos” que buscamos clarificar en un Simposio interdisciplinar que pretende ampliar nuestro conocimiento sobre un patrimonio cultural que es único y a la vez universal.

PROGRAMME

Thursday, 20 November 2014

9:00 Presentació

HORITZONS
Moderador: Eduardo Carrero

09:30-10:15
Daniel Rico (Universitat Autònoma de Barcelona): ¿La Sibila, patrimonio inmaterial?

10:30-11:15
Eva Castro (Universidad de Santigo de Compostela): El sermón Contra Iudaeos de Quodvultdeus y los Oráculos Sibilinos

11:30-12:00 Pausa / Café

ART I ESCENA
Moderador: Eva Castro

12:00-12:45 Manuel Castiñeiras (Universitat Autònoma de Barcelona): El trasfondo mítico de la Sibila y sus metamorfosis (ss. XI-XIII): Sant’Angelo in Formis, Belén y Santiago de Compostela

13:00-13:45 Francesc Massip (Universitat Rovira i Virgili): La Sibil·la Tiburtina i l’escenotècnia medieval

14:00-16:00 Descans

ESCENA I LITÚRGIA
Moderador: Daniel Rico

16:00-16:45 Eduardo Carrero (Universitat Autònoma de Barcelona): Entre el transepto, el púlpito y el coro. El espacio conmemorativo de la Sibila

17:00-17:45 Gabriel Seguí (Universitat de les Illes Balears): Elementos litúrgico-rituales del Canto de la Sibila en las consuetas medievales de la catedral de Mallorca (ss. XIV-XVI)

Friday, 21 November 2014

MÚSICA
Moderador: Carlos Villanueva

9:30-10:15 Manuel Pedro Ferreira (Universidade Nova de Lisboa): Notas sibilinas: de Braga a Sevilla

10:30-11:15 Francesc Vicens (Universitat de les Illes Balears, CESAG): El Canto de la Sibila en la actualidad: modelos de tradición oral

11:30-12:00 Pausa / Café

Moderador: Francesc Massip

12:00-12:45 Maricarmen Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona): Pasado y presente del Canto de la Sibila: el caso de la catedral de Barcelona

13:00-13:30 Conclusions

13:30 Eulàlia Fantova (soprano): Cant de la Sibil·la

14:00-16:00 Descans

16:00-18:00 Reunió de treball del equip del projecte d’investigació (MEC. HAR2012-32289) El patrimonio artístico y cultural como motor de desarrollo social y económico: El Canto de la Sibila

Organització y direcció científica
Prof. Maricarmen Gómez (UAB) / Prof. Eduardo Carrero (UAB)

Contacte
eduardo.carrero@uab.cat / carmen.gomez@uab.cat

Computable com activitat pròpia del Departament d’Art i Musicologia al programa de doctorat, el Simposi és d’assitència obligatòria pels alumnes del mòdul Metodologies de la recerca en musicología històrica del Màster oficial en Musicologia. És d’assitència opcional pels alumnes del mòdul Art, història i pensament del Màster oficial d’Anàlisi del patrimoni artístic.

L’assistència al Simposi és gratuïta pels interessats. Cal inscripció previa (oberta del 13 d’octubre fins al 15 de novembre). Places limitades.

Lloc de celebració: Campus UAB / Facultat de Filosofia i Lletres Edifici B / Sala d’Actes, 08193- Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Source: https://www.academia.edu/t/Q50k1/8542490

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: